Kempen Kesedaran Alam Sekitar, Keselamatan & kesihatan Pekerja